Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron, Mi történik, ha kilép a dohányzásról


Kábítószermentes dohányfüggőség

Klasszikus kondicionálás — alapjelenségek Az első kísérletek és a terminológia születése A klasszikus kondicionálás alapjelenségeinek szisztematikus tanulmányozása Ivan Petrovics Pavlov orosz fiziológus nevéhez fűződik. Történeti érdekesség, hogy a klasz- szikus kondicionálás is azok közé a tudományos felfedezések közé tartozik, amelyek egymástól függetlenül, azonos időben születtek.

Egy amerikai kutató, Edwin B. Twit- meyer ben a Pennsylvania Egyetemhez benyújtott disszertációjában lásd Twit- meyer, írta le azoknak a kísérleteknek az eredményét, amelyekben egyetemi hallgatók térdreflexét társította úgy, hogy a reflexkalapáccsal a térdre mért ütést fél másodperccel megelőzte egy csengőhang.

Twitmeyer egyes hallgatók esetében azt találta, hogy több ismétlés után a csengőhang is kiváltotta a térdreflexet. Miért nem Twitmeyer a klasszikus kondicionálás atyja? Például azért, mert megfigyeléseinek újdonságát nem ismerte fel, a szokatlan jelenség feltárására nem tervezett szisztematikus vizsgálatokat, így aztán sem az élettan sem a pszichológia nem vett róla tudomást.

© 2011-2020 Komló Média - Hírek, információk, televízió

Pavlovnak a klasszikus kondicionálásra kiterjesztett kísérletei mintegy leágazását jelentették az emésztés folyamatát feltárni kívánó munkáknak. Pavlov, aki az emésztés tanulmányozásához olyan sebészeti eljárásokat fejlesztett ki krónikus sipoly, fisztulaamelyeket évekig lehetett az emésztőnedvek gyűjtésére használni, a szentpétervári orvosi egyetem professzoraként sok hallgatót fogadott laboratóriumában, akiknek diplomájuk megszerzéséhez önálló kutatásokat kellett végezniük.

A Gazprom már egy héttel Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron bejelentette, hogy megkapta az első hivatalos engedélyeket a projekt újraindítására, de részleteket akkor nem árult el. Szerdán kiadott közleményében az orosz vállalat jelezte, hogy nem kutatási munkálatokat, hanem már a tengeri szakasz építését engedélyezte a török fél. Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdogan török elnök augusztusi szentpétervári találkozóján született döntés a befagyasztott befektetési projekteknek, köztük a Török Áramlat gázvezeték építésének újraindításáról. Alekszej Miller, az orosz gázipari vállalat vezérigazgatója és Berat Albayrak török energiaügyi miniszter augusztus én megállapodott abban, hogy gyorsan lezárják a projekt megkezdéséhez szükséges előkészítő folyamatot. Az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint Miller a szerdai közleményben dicsérte a török felet, mondván, hogy a projekt megvalósításának első szakaszában teljes az összhang a munkában, hatékonyan és gyorsan haladnak az ügyek.

A hallgatók és technikusok hamarosan megfigyelték, hogy bizonyos idő elteltével a kutyáknál már az étel vagy az ételt adó személy látványára is fokozódott a gyomornedv kiválasztása. A klasszikus kondicionálás szisztematikus vizsgálatainak kezdete Pavlov két tanítványához, Stefan Wolfsohnhoz és Anton Snarskyhoz kötődik.

Kábítószermentes dohányfüggőség

Wolfsohn különböző anyagokat tett a kutyák szájába száraz, nedves étel, savas víz, homokés az ismétlődés hatását vizsgálta, Snarsky viszont az anyagok tulajdonságait tanulmányozta feketére színezett savas vízre kondicionált, majd semleges fekete folyadékkal ellenőrizte a nyálelválasztás tanult változását.

A szaporodó kísérleti Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron Pavlovot arra ösztönözték, hogy rendszeres vizsgálatokba kezdjen annak feltárására, hogy az ingerek, események milyen tulajdonságai befolyásolják a nyáladzás, gyomor- nedv-szekréció Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron.

Szinte mindenki ismeri Pavlovnak azt a klasszikus kísérletét, amelyben a kutya úgynevezett anticipációs nyáladzását figyelte meg. Az anticipációs nyáladzás folyamatának két lényeges ingerösszetevője van, ezek közül az egyik a zaj- Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron a fényinger. Ez az inger az első bemutatáskor kiválthat orientációs reakciót, nyáladzást azonban semmiképp nem.

 • Miért kell egy nőnek abbahagynia a dohányzást?
 • Mi segít a dohányzásról A cigaretták számának csökkentése érdekében ajánlott speciális tabletták, rágógumik, tapaszok használata.
 • Mesél a szakértő – Kisebb elírások | Autoszektor
 • Az otthoni dohányzás kódolása - Feszültség June
 • Tünetek, amikor hirtelen leszokni a dohányzásról

A kísérleti helyzet másik lényeges eleme a szájba helyezett táplálék vagy savas víz. Ezt az ingert az különbözteti meg az előzőtől, hogy már az első alkalommal fokozott nyálelválasztást vált ki. A fény- vagy hangingert Pavlov feltételes ingernek nevezte el, hogyan lehet leszokni az allan pease dohányzásról angol név conditional stimulus alapján ezt CS rövidítéssel használjuk.

A conditional kifejezés már nevében hordozza, hogy egy korábban semleges inger válaszkiváltó és választ előjelző funkciója feltételhez kötött. Ettől eltérően a nyáladzást minden körülmények között kiváltó inger étel, pl. Az elnevezés arra utal, hogy annak, hogy az inger kiváltsa a választ, jelen esetben a nyá- ladzást, nincs előzetes gyakorlási, tanulási feltétele. Valóban nincs, mert a dohányzás fogamzásgátló tabletták szedése közben inger által kiváltott válasz biológiailag rögzített feltétlen válasz, angolul: unconditional response, rövidítve: UCS.

Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron biológiailag rögzített válasz — például a nyáladzás, adott esetben az anticipációs nyáladzás — csak többszöri ismétléssel kapcsolódik a korábban semleges, de a tanulás eredményeként jelző funkciójúvá váló ingerhez.

Ekkor azt mondhatjuk, hogy létrejött az asszociáció a hang és az étel között, a kutya megtanulta, hogy a hangjelzést étel adása követi, azaz kondicionálás történt. A nyá- ladzás ekkor a feltételes válasz conditional response — CRa hang- vagy fényjelzés a feltételes inger CS.

Itt járt egyházi iskolába, majd tanulmányait teológiai Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron folytatta. Szecsenov orosz fi- ziológus hatására Pavlov elhatározta, hogy maga is tudománnyal fog foglalkozni, és ben Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron az egyetemre. Fizikát és matematikát hallgatott, jóllehet már ekkor is leginkább a fiziológia érdekelte. Fizika- és matematikatanulmányait ben kiemelkedő eredménnyel fejezte be, majd beiratkozott a Sebészeti Akadémiára.

Tudományos munkáját az Orosz Akadémia Élettani Laboratóriumának vezetőjeként folytatta. Számos sebészeti eljárást dolgozott ki, ezek segítségével az emésztőszervek működését tudta tanulmányozni. Az emésztés élettanának kutatásából kiindulva jutott el a feltételes válaszok jellemzőinek mellkasi izomhúzódás. Eredményeiért ben Nobel-díjjal tüntették ki.

Röviden: 1. Az angol szakirodalomban egyszerre szerepel a condi- tioned és a conditional kifejezés is. Ennek a magyarázata igen egyszerű, az eredeti oroszból angolra történő első fordítás hibájaként terjedt el a conditioned-uncondi- tioned kifejezés, amely sajnos nem adja vissza olyan jól az eredeti jelentést, mint a conditional-unconditional.

Pavlovnak a klasszikus kondicionálás törvényszerűségeit összefoglaló műve ben jelent meg az Oxford University Press kiadásában. A nagy hatású munka megjelenését követően rövid időn belül a klasszikus kondicionálás pavlovi kondicionálás néven terjedt el, jóllehet a mai tanulásirodalomban gyakran reszpondens válaszadó kondicionálásként szerepel.

Ezt a jelzőt amiatt kapta, mert a tanulás eredménye egy biológiailag fontos ingerre adott válasz, mégpedig úgy, hogy egy korábban semleges inger előre jelzi egy biológiailag fontos inger bekövetkezését, előnyt adva ezzel az organizmusnak a felkészülésre.

Dohányzás kódolása

Kísérleti helyzetek Mint láthattuk, Pavlov kísérleteiben a fény- vagy Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron a biológiai választ kiváltó ingerrel történő társítás Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron a válasz szempontjából semleges inger neutral stimulus — NS volt.

A klasszikus kondicionálás terminológiájában a feltételes inger CS és a feltétlen inger UCS minden párosítását társításnak, próbának nevezzük. A két inger közti kapcsolat elsajátításához szükséges ülések együtt adják a tanulási fázist.

A tanulási fázis a kapcsolat kiépüléséig tart, ehhez több próbából álló sorozatban — szakkifejezéssel: ülésben — társítjuk az ingereket újra és újra. Ebben a fázisban a CS pl. Pavlov kísérleteinek zömét kutyákkal végezte, a CS-UCS erősségének változásához kvantitatív mérőmódszerként a nyálsipolytechnika szolgált. A klasszikus kondicionálás törvényszerűségeinek feltárására irányuló kutatások azonban nem ezt, a maga idejében drága eljárást alkalmazták, a kísérleti állatok köre pedig bővült: a kutatók leggyakrabban patkányokkal és galambokkal dolgoztak.

Pavlov egyértelmű eredményeinek egyik lényeges eleme volt az is, hogy a jól megkülönböztethető biológiai válasz erősen determinált válasz, azaz reflex volt. Talán ennek volt a következménye a tanulásirodalomban az a nézet, hogy klasszikus kondicionálás csak erősen reflexív válaszrendszerekre építhető. Az as évekre azonban ez a nézet eltűnik. Az újabb kísérleti munkák egytől egyig azt bizonyítják, hogy a klasszikus kondicionálásnak, azaz a CS-UCS kapcsolatok, tehát inger-inger asszociációk kialakulásának számos útja lehetséges.

Szignálkövetés A klasszikus kondicionálás e jellegzetes tanulási formája arról a jól ismert jelenségről kapta a nevét, hogy a kísérleti állatok az étel megjelenését előjelző szignált gyakran meg is érintik, helyét követik. Ennek egyik oka, hogy a természetes környezetben a jelzés helye azonos a táplálékéval.

Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron

A ragadozó számára például az áldozat látványa, szaga vagy az általa keltett zaj a táplálék lehetséges helyének jelzése. A ragadozó, ha ezeket az ingereket követi, elég nagy valószínűséggel tudja elfogni áldozatát.

A szignálkövetés signal tracking, autoshaping laboratóriumi helyzetben úgy vizsgálható, hogy valamilyen jól lokalizálható inger kezdetben semleges előzi meg a táplálék megjelenését. Az első ilyen kísérletet Brown és Jenkins végezte galambokkal. A galambokat egy olyan kísérleti ketrecbe helyezték, amelynek falán jól látható megvilágítható kör volt, ezt a galambok könnyen megérinthették csőrükkel. A galambok számára időnként a megvilágított körtől távolabb ételt helyeztek el.

A táplálék megjelenését 8 másodperccel előzte meg a kör megvilágítása. A galamboknak semmit sem kellett tenniük azért, hogy ételt kapjanak; a kör megvilágítása csupán megelőzte az élelemadást, a kör érintése nem állt semmiféle kapcsolatban vele.

Mivel a ketrecbe helyezett állatok éhesek voltak, azt várhatnánk, hogy a szignál jelentőségű inger megjelenését követően az etetőhöz mennek, és várnak az ételre. Nem ez történt. Ahelyett, hogy az a kapcsolat épült volna ki, hogy a megvilágítást követően Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron kell az etetőhöz menni, a galambok a kört kopogtatták a csőrükkel.

A szignálkövetés jelenségét az első leírást követően számos állatfajnál csirke, fürj, aranyhal, gyík, patkány, rhesusmajom, mókusmajom és embernél felnőttek és gyerekek is vizsgálták.

Az otthoni dohányzás kódolása

Kiderült, hogy ez a módszer kiváló lehetőséget ad az inger-inger asszociációk tanulmányozására. A galambokkal végzett kísérletekben a feltételes inger CS a megvilágított kör, a feltétlen inger UCS pedig a megjelenő étel. A szignálkövetés egyik legérdekesebb kísérleti bizonyítása Hearst-Jenkins, egy olyan helyzetben történt, amelyben a táplálék helye egyenlő távolságra volt a kísérleti ketrec mindkét végén elhelyezett megvilágítható körtől a ketrec hossza kb.

A táplálék megjelenése csak az egyik hagyja abba a dohányzást a lehető legkönnyebben kör felvillanásával korrelált, a másikéval nem.

Ezenkívül a táplálék összesen 4 másodpercig volt elérhető, ennek leteltével a galambok már nem juthattak hozzá az ételhez. Nem túl sok társítást követően a galambok igen meglepően viselkedtek.

 • Dohányzás kódolása - Alvajárás June
 • Mesél a szakértő – Kisebb elírások | Autoszektor
 • A hozzászóláshoz be kell jelentkezni A mai feladat egy délpesti kis járműkereskedés, egyik kisautójának vizsgálata volt.
 • Értelmezze a homeosztázis fogalmát, értse jelentőségét.
 • Dohányzó tabletta szívroham után
 • Lévén láncdohányos, valamint olyan ember, aki többször is megpróbálta a pipázással kiváltani sikertelenül a rettenetes cigit, mintegy izzó érdeklődéssel kerestem fel a címe alapján nagyszabásúnak ígérkező kiállítást.
 •  - Не поможете .

Amint valamelyik kör felvillant, odaszaladtak, megérintették a csőrükkel, majd a ketrec közepén elhelyezett etetőhöz futottak. A ketrec hossza miatt dohányzás gyomorfájás miatt gyakran lekésték a táplálékot.

A szignálkövető viselkedés azért meglepő, mivel teljesen felesleges, a táplálék megszerzéséhez nem volt szükség a kör megérintésére. A legegyszerűbb az lett volna, ha a galambok a ketrec közepén állnak, és várnak a szignál megjelenésére. Az, hogy nem így történt, azt bizonyítja, hogy a táplálékhoz klasszikusan kondicionált szignálnak igen erős, mégpedig magára a szignálra irányuló viselkedést kiváltó vonzása van.

A szignálkövetés vizsgálataiban azt is kimutatták, hogy a táplálék megjelenésével nem korreláló fényszignált ritkábban érintették, mint a korrelálót. A szignálkövetés olyan helyzetekben Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron meg, amelyekben a CS jól lokalizálható, megközelíthető, azaz követhető a követés nem feltétlenül jelenti a szignálinger helyének változását.

Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron szignálkövetésnek egy olyan helyzetében, amelyben a szignál helyét komplex téri és kontextuális tulajdonságok jellemzik, az állatok jellegzetes viselkedése nem a szignál érintése, hanem a mozgásaktivitás emelkedése. Sőt úgy tűnik, hogy elsősorban a vizuális ingerek azok, amelyek a szignálkövető viselkedést kiváltják. Lokalizált fény- és hangingereket CS-ként alkalmazva, patkányoknál például azt találták, hogy csak a fényre jelenik meg szignálkövetés, a hangra nem Cleland-Davey, Mindebből az a tanulság vonható le, hogy a szignálkövetés a klasszikus kondicionálásnak olyan esete, amelynek megjelenését alapvetően meghatározza, hogy milyen az ingerek modalitása és konfigurációja.

Félelemkondicionálás A klasszikus kondicionálás több évtizeden át az érzelmi válaszok tanulását vizsgáló kutatók egyik meghatározó módszere volt. Ezen belül is kiemelkedik a félelem elsajátításának, tanulásának vizsgálata. Az úgynevezett félelemkondicionálás-vizsgálatok tipikus kísérleti állata a patkány.

A vizsgálatok többségében a feltétlen averzív kellemetlen inger UCSa a ketrec rácsozatán keresztül az állatok lábát érő rövid áramütés.

A kellemetlen hatás egyik legfőbb mutatója az állat megrezzenési reakciója startle. Az ilyen kísérletekben használt feltételes inger CS általában fény vagy hang, a kondicionált félelem mérése pedig indirekt módon történik, vagyis azt mérik, hogy a félelem miként befolyásolja a folyamatban lévő viselkedést.

Alvajárás A dohányzás olyan függőség, amely pszichológiai és fizikai függőséget okoz a dohánytermékektől. A hosszú távú dohányzás krónikus tüdőbetegségeket, a szervezet mérgezését, az összes szervet érinti, és jelentősen növeli a rák kockázatát. Gyakran előfordulhat, hogy a rabja nem tud megszabadulni a szokásaitól és véglegesen kilép a dohányzásból.

A kondicionált félelem egyik indirekt mérési eljárását kondicionált emocionális válasznak vagy kondicionált szupressziónak nevezzük, rövidítése CER conditioned emotional response; az elnevezés Watson és Rayner kifejezése még ból, lásd alább.

Az Estes és Skinner által kidolgozott alapeljárás a pavlovi kondicionálás egyik legelterjedtebb módszere. Az alapeljárás lényege, hogy egy kísérleti ketrecben a patkányokat először táplálékjutalomért pedálnyomási válaszra tanítják az instrumentális kondicionálás törvényszerűségeit a vonatkozó alfejezetben tárgyaljuk.

Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron

A megfelelő pedálnyomási válasz kialakulása után a patkányt arra tanítják, hogy a táplálékjutalomért meghatározott ütemben nyomkodja a pedált, a táplálékjutalmat pedig percenként adják. A klasszikus kondicionálási fázis akkor kezdődik el, amikor ezt a válaszadási mintázatot a patkányok stabilan produkálják. Ekkor vezetik Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron a CS-t, amelynek időtartama általában perc, az UCS, azaz a lábra adott áramütés pedig ennek végén következik. A klasszikus kondicionálási társítások közt általában perc telik el.

A félelemkondicionálás mérésére szolgáló indirekt mutató a táplálékjutalomra kialakított pedálnyomási válasz megszakadása, csökkenése a CS hatására.

Ha naiv állatokat használunk, azaz olyanokat, amelyek a CS-sel korábban nem találkoztak, a pedálnyomás átmenetileg csökken. A válaszelnyomás megbízható CS-UCS társítás nélkül habituálódik, azaz társítás után a hatás megszűnik. Ha azonban a CS megbízhatóan jelzi az áramütés bekövetkezését, azaz a kondicionált félelem hatására a CS megjelenésekor a pedálnyomás blokkolódik.

Ez a válaszszup- resszió társítás alatt megbízhatóan kialakul, azaz az állatok nem adnak pedálnyomási választ, ha a CS megjelenik, a válaszelnyomás azonban a CS-hez kötődik, Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron a CS-adás befejeződik, a pedálnyomási válasz visszaáll Kamin-Brimer, A patkány természetes, azaz fajspecifikus válasza a félelmet kiváltó és averzív ingerre a mozdulatlanság vagy Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron reakció freezing.

A CER-eljárásban, amelyben a pakánynak aktív feladata sorozatos pedálnyomás van, a félem hatása igen jól mérhető a válaszleállással.

Ennek kvantitatív mutatója szokásosan a CS alatt produkált válaszok és a CS alatt és előtt azonos ideig adott pedálnyomások összegének hányadosa. Emiatt szokás a félelemkondicionálást eredménye alapján defenzív kondicionálásnak is nevezni. A CS ugyanis olyan választ mediál, amely természetes Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron vezet. A kísérletben alkalmazott averzív feltétlen inger UCSa egy olyan erős, kellemetlen hang acélrúdra mért kalapácsütés hangja volt, amely közvetlenül a kis Albert mögött szólalt meg.

Az ilyen erős hang természetes megrezzenési reakciót vált ki, Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron sírást, a bizalmi személyhez előnyösen az anya történő visszahúzódást, esetleg a helyzetből való menekülést.

Maga a kísérleti helyzet tipikus CER-paradigma, azaz a semleges ingerre irányuló tevékenység simogatás közben jelenik meg az UCSa, amelyet a meg- rezzenés és az azt követő reakció ijedtség, sírás, menekülés követ.

A CER-paradig- mában végrehajtott társítások következménye, hogy a CSa patkány kiváltja az UCSa-hoz kapcsolódó érzelmi reakciót, azaz a patkányhoz nemcsak a gyermek reakciói alapján megállapítható félelem kondicionálódik, hanem ennek hatása a válaszokra patkány simogatása, megközelítése is kiterjed, azaz a félelem Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron mutatója lesz a válaszelnyomás.

A félelem klasszikusan kondicionálódik, jelenléte nem csupán a félelmi reakciókban aminek megnyilvánulási formái természetes helyzetben enyhülnek követhető, hanem a válasz szupressziójában és generalizációjában. Watsonék beszámolója szerint a kis Albert később mindenféle szőrös állatot került, még a bundát és a Mi- kulás-szakállt is Watsonék filmarchívumában egyébként látható, hogy maga Watson is ilyet tesz magára, a generalizáció tehát erősen megkérdőjelezhető.

Watson és Rayner, mint fentebb említettük, a kis Albertéhoz hasonló válaszrepertoárt félelem és válaszszupresszió kondicionált emocionális reakciónak nevezte el. Következtetések szerint az ilyen korai tapasztalatokból alakulhatnak ki az életünket végigkísérő félelmek, fóbiák. A mai kutatások szerint ez részben így is van, jóllehet a kérdés ennyire mégsem egyszerűsíthető le.

Watsonék kísérletét igen sok kritika érte. Az egyik etikai természetű. Ennek lényege, hogy egyetlen pszichológiai kísérletben sem végezhető olyan beavatkozás, amelynek következményei hátrányosan befolyásolják a kísérleti személyt. A félelemkondicionálás ennek a befolyásnak igen súlyos esete. Ma ilyen kísérletre egyetlen kutató sem kapna etikai engedélyt, még ha eszébe is jutna ilyesmi.

A másik kritika a tanulás kialakítására Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron. Nevezetesen arra, hogy a Watson-féle kísérletben a kellemetlen hanggal a patkány megérintését büntették, Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron nem a választól független ingerbemutatást alkalmaztak.

Török Áramlat: a tengeri szakasz építésére kapott engedélyt a Gazprom

A kondicionálás tehát létrejöhetett a kellemetlen hang és az érintés mint válasz között, illetve a szőrösség mint vonás és a hang között. Mindkettőnek alapja a tanulást mediáló félelem kondicionálása.

Watsonék kísérletleírása a félelemkondicionálást emeli ki, a válaszszupressziót mint a félelemkondicionálás indirekt mutatóját nem értelmezi. A generalizációra utaló elemzés viszont a CS patkány egy adott vonását emeli ki. Ebből következően maga a generalizáció kizárólag inger-inger asszociációs magyarázatot kap, amelyben a meghatározó az adott ingersajátosság differenciálatlan kapcsolódása mindenfajta tárgyhoz.

akarsz leszokni a dohányzásról?

A kondicionálással kialakított félelem, amely egyenes következménye a megrezzenést startle kísérő fiziológiai válasznak, igen erős, tehát természetes helyzetben az egész szituációra vonatkozó elkerülést vált ki. Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron, hogy ilyesmi történhetett, komoly támpontot ad a szerzők beszámolója, amely szerint az első ülést követően a Hogyan kell kódolni a dohányzást Szentpéterváron bemutatását egy héttel el kellett halasztani.

Kondicionált pislogás A reflexes pislogás ugyan kevésbé látványos reflexes válasz, mint a térdreflex, azonban annál sokkal univerzálisabb, számos állatfajnál jól demonstrálható. Nagyon köny- nyen kiváltható, csak össze kell ütnünk a tenyerünket valakinek a szeméhez közel, vagy egy szívószálon át a szeme felé kell fújnunk. Ha ezt egy rövid hanggal társítjuk, kis idő múlva azt tapasztalhatjuk, hogy a pislogás mint anticipációs válasz már a hangra is megjelenik.

A kondicionált pislogást kezdetben igen sok humán vizsgálatban használták, még csecsemőknél is Little-Lipsitt-Rovee-Collier,a legelterjedtebbé azonban az állatkísérletekben vált.