Elvesztette hatékonyságát a dohányzásról való leszokás után, 5 ajánlást, hogyan tisztítsuk meg a tüdőt a dohányzás után 30 napig - Antritis


Főiskolai hallgatók részére interneten közvetített kísérleti, disszonancia alapú dohányzás elleni intervenció hatékonysága Főiskolai hallgatók részére interneten közvetített kísérleti, disszonancia alapú dohányzás elleni intervenció hatékonysága Simmons, V. Efficacy of an experiential, dissonance-based smoking intervention for college students delivered via the internet.

Journal of Consulting and Elvesztette hatékonyságát a dohányzásról való leszokás után Psychology, 81 5— A jelen tanulmány elvesztette hatékonyságát a dohányzásról való leszokás után a disszonanciát hangsúlyozó, internet alapú kísérleti intervenció tesztelése volt a dohányzásról való leszokás iránti motiváció növeléséért.

Módszer — A tanulmány egy négykarú, randomizált elrendezést használt a webalapú kísérleti intervenció Web-Smoke hatékonyságának vizsgálatára. A kontrollfeltételek a következők voltak: egy didaktikus dohányzás elleni intervenció Didacticegy csoportos kísérleti intervenció Groupés egy webalapú táplálkozási tapasztalati intervenció Web-Nutrition.

Eredmények — A hipotézis szerint a Web-Smoke beavatkozás hatékonyabb volt a leszokás iránti motiváció növelésében, mint a kontrollcsoportok. A hat hónapos utánkövetési időszak alatt a Web-Smoke beavatkozás eredményeként magasabb arányban szoktak le a dohányzásról, mint a Web-Nutrition kontrollcsoportnál. A főiskolai hallgatók dohányzási szokásainak felmérése a dohányzás megelőzését célzó kutatások egyik legfontosabb témája. A főiskolai hallgatók nagyobb valószínűséggel használják az önállóan igénybe vehető programokat pl.

Növényi alapanyagok két evőkanálnyi mennyiségben 0,5 liter forró vizet öntsenek. Az infúzió és a keverék mérsékelt lehűtése után a gőzök belélegzésével folytatódik. Növényi nyersanyagok helyettesíthetők néhány csepp illóolaj boróka, fenyő, teafa, eukaliptusz. A természetes inhalációk gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek, és stimulálják a hörgők nyálkahártyájának tisztítását.

Tapasztalati tanulás és a kognitív disszonancia elmélete A kutatás azt az elméletet vette alapul, hogy a tapasztalat útján való tanulás tartósabb változást idézhet elő a viselkedésben, mint a hagyományos didaktikus oktatás; a tartósabb hatást az érzelmi érintettség okozhatja.

A kognitív disszonancia elmélet szerint a dohányosok diszkomfortot érzékelnek a viselkedésük és az egészségükre vonatkozó figyelmeztetések közötti ellentmondás miatt, ezért a kockázatokat szándékosan félremagyarázzák vagy figyelmen kívül hagyják, vagy egyéb magyarázatokat keresnek pl.

Mindezek a kognitív disszonancia csökkentését célozzák. Egy korábbi, a biztonságos szexuális gyakorlatok népszerűsítését célzó beavatkozás alapján a jelen kutatás egy disszonanciát erősítő technikákból álló tapasztalati keretrendszert állított fel, melyet főiskolás dohányosok csoportjára alkalmaztak Exp-Smoke. A csoportot két kontrollcsoporttal hasonlították össze: egy standard didaktikus beavatkozásos csoporttal Standard és egy tapasztalati, táplálkozási csoporttal Exp-Nutrition.

5 ajánlást, hogyan tisztítsuk meg a tüdőt a dohányzás után 30 napig - Antritis

Az Exp-Smoke csoport tagjai nagyobb motivációt mutattak a leszokásra a beavatkozást követően közvetlenül és egy hónappal utána is. Az internethozzáférés és -használat drasztikus növekedésével, különösen a főiskolai hallgatók körében, az egészségügyi információk online terjesztése ésszerű módszernek tűnik. Egy webalapú intervenció költséghatékony is, valamint könnyebben elérhetőek vele olyan személyek, akik egy csoportos intervención nem vennének részt.

Kutatás A jelenlegi kutatás a Web-Smoke stratégiát fejlesztette ki és tesztelte le, amely egy webalapú, disszonanciára alapozó tapasztalati intervenciós stratégia. A részvevő főiskolai hallgatók a korábban ismertetett négy csoport Web-Smoke és három kontrollcsoport egyikébe kerültek.

A elvesztette hatékonyságát a dohányzásról való leszokás után elsődleges függő változó a dohányzásról való leszokás iránti motiváció, valamint a dohányzástól való tartózkodás volt. A hipotézis az volt, hogy a Web-Smoke intervencióval nagyobb változásokat érnek el a leszokás iránti motivációban és a dohányzástól való tartózkodásban, mint a Didactic és a Web-Nutrition csoportokban.

A negyedik, csoportos beavatkozás Group és a Web-Smoke elrendezés közötti különbségre vonatkozóan nem született feltételezés.

5 ajánlást, hogyan tisztítsuk meg a tüdőt a dohányzás után 30 napig

A résztvevőket kérdőívvel toborozták a Dél-Floridai Egyetemen. Web-Smoke elrendezés: A résztvevők úgy tudták, hogy a cél egy középiskolások egészséges életmódját segítő honlap összeállítása, melyekhez videóüzeneteket készítenek, mert a középiskolások jobban reagálnak a kortársaik által közvetített üzenetekre.

A videóüzenet készítése fontos részlet, mert a nyilvános önképviselet nagy hatással van a viselkedésre, különösen, ha képmutató viselkedésre kényszerülnek.

elvesztette hatékonyságát a dohányzásról való leszokás után szivtajeki szuro fajdalom

A bemutatott weboldal bemutatta a dohányzással kapcsolatos téves elképzeléseket és a dohányzás hosszútávú egészségügyi hatásait. Ez az elrendezés specifikusan tartalmazott interaktív elemeket is, pl. Group elrendezés: korábbi sikeres csoportos elrendezések alapján hozták létre.

Mit tesz a dohányzás a szervezetünkkel? Megjelent: Dohányzás A cigaretta nagyon sokféle anyagot tartalmaz és ez által a szervezet minden részére kihatása van. Ennek következtében a dohányosok várható átlagos élettartama átlagosan nyolc esztendővel rövidebb a nemdohányzókénál.

A tervezet minden elemében megegyezett a Web-Smoke elrendezéssel, azzal a különbséggel, hogy a honlap helyett az információkat nyomtatott formában kapták meg, és a videót is egy csoportos foglalkozás keretében hozták létre. Didactic elrendezés: a résztvevőknek egy, a Web-Smoke-hoz hasonló weboldalt mutattak, melyet véleményezniük kellett, azonban nem voltak interaktív elemek.

Lehetséges problémák, amelyekkel a dohányzó szembesül a dohányzásról való leszokáskor - Termékek

Web-Nutrition elrendezés — minden megegyezett a Web-Smoke elrendezéssel, de a résztvevőket ebben az esetben a táplálkozási tanácsokat adó weboldal összeállítására irányították.

Mérések Populáció és dohányzási szokások felmérése kérdőívvel. A résztvevő megjelöli, hogy a skálán hol helyezkedik el, annak megfelelően, hogy milyen közel áll a leszokás megkezdéséhez. Ezen túl egy kérdőívet is kitöltöttek. Dohányzási állapot: egy idővonalas visszakövetési módszerrel számították ki a napi dohányzási szokásokat, és hétnapos pont prevalencia arányokat számoltak az egy- és a hathónapos utánkövetéseknél. Kockázat érzékelése kérdőív RPQ : a résztvevőknek a dohányzással összefüggő egészségügyi kockázatok érzékelését mérte.

A kérdőív egy 7 pontos Likert-skálán mérte, hogy egyes betegségek kialakulását mennyire érzi valószínűnek a résztvevő.

Döntési egyensúly kérdőív: 24 elemből álló mérőeszköz, mely két skálából áll, melyek a dohányzás mellett és ellen szólnak. Informáltság tesztje: 10 multiple choice vagy igaz-hamis kérdésből álló kérdéssor. Eljárás Az eljárás percig tartott a beavatkozástól függetlenül. Egy és hat hónappal ezt követően telefonon keresték meg őket, felmérték a dohányzásukkal kapcsolatos változásokat.

a dohányzásról való leszokás beteg lett hagyja abba a köröm dohányzását

További bónusz kifizetésre került sor, ha mindkét utánkövetésen részt vett az illető. Akik hat hónap után is önmegtartóztatást tanúsított, további vizsgálatra hívták be, melyet további 20§-ral jutalmaztak. A tanulmány végeztével minden résztvevőt tájékoztattak. Eredmények Az átlagéletkor 20,45 év volt. Minimálisan voltak dohányfüggők és kissé elvesztették autonómiájukat a dohányzó viselkedésben, a négy csoport közt nem volt szignifikáns különbség a demográfiai mutatókban.

A Web-Smoke feltételben a résztvevők azonnali megnövekedett igényt mutattak, hogy leszokjanak a dohányzásról a Web-Nutrition és Didactic csoporttal szemben.

Amit nem feltételeztünk, hogy a csoportos feltételhez képest is nagyobb igény mutatkozott a leszokásra a Web-Smoke feltételben. Különbségeket figyeltünk meg a csoportok között több processz változóban. Dohányzás tudás, érzékelt kockázat, a dohányzás hátrányai és a disszonancia magasabb volt a Web-Smoke mint a Web-Nutrition csoportban. A Didactic feltételhez képest magasabb kockázatérzés és negatív szociális nyomást észleltek a Csoportos feltételhez képest pedig jobban teljesítettek a dohány kvízben.

Mindent összevetve elmodható, hogy a Web-Smoke feltétel sokkal jobban teljesített a másik háromnál.

elvesztette hatékonyságát a dohányzásról való leszokás után hogyan lehet leszokni az akupunktúrás dohányzásról

Egy hónappal a beavatkozás után az utánkövetésnél kiderült, hogy a Web-Smoke feltételben az absztinencia szignifikánsan magasabb volt mint a Web-Nutrition feltételben, de nem különbözött a diádikus és a csoportos feltételtől. Diszkusszió A tanulmány célja egy személyes tapasztalati, disszonancia-erősítő beavatkozás adaptálása volt egy webalapú verzióra, valamint ezen módozat hatékonyságának tesztelése.

A Web-Smoke elrendezésben részt vevő alanyok nagyobb motivációt mutattak a leszokás iránt, mint a másik három elrendezésben részt vevők. Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy érdemes a webalapú intervenciós stratégiát alkalmazni. A Web-Smoke beavatkozás hatékonyabb leszokási rátát eredményezett a Web-Nutrition elrendezésnél az egy- és a hathónapos utánkövetési időpontok esetében is. A beavatkozást megelőző dohányzási szokások befolyásolták az intervenció hatékonyságát, és a hipotézis szerinti eredményt a napi elvesztette hatékonyságát a dohányzásról való leszokás után dohányzók körében érték el.

A napi szinten dohányzók alkotják természetesen az egészségügyi kockázatoknak jobban kitett csoportot a főiskolai dohányosok között.

„Nikoin” (spray): vélemények az orvosok, a használati utasítást, ellenjavallatok

A jelenlegi kutatás nem tért ki erre, de korábbi megfigyelések alapján megállapítható, hogy a nem napi szintű dohányosok gyakran nem tekintik magukat dohányosnak, ezért minimalizálják az egészségügyi kockázatokat magukra nézve.

Érdemes volna a Web-Smoke elrendezésnek egy nem napi szintű elvesztette hatékonyságát a dohányzásról való leszokás után kifejlesztett verzióját elkészíteni.

A Web-Smoke elrendezés és a Group elrendezés résztvevői között nem volt különbség a leszokási arányokban, mivel ezek tartalmilag és tapasztalatilag azonosak, azonban a Web-Smoke egy gazdaságosabb, egyszerűbben alkalmazható és fenntarthatóbb beavatkozás.

További mérésekkel vizsgálták át a napi szinten dohányzók eltérő eredményeit a beavatkozást követően. A Web-Smoke intervenciót követően megnőtt a dohányzás iránti vágy, azonban ez nem volt meglepő eredmény.

Allen Carr - Leszoknék a dohányzásról,de nem tudok! Hangoskönyv

Ugyanakkor az érzelmi disszonancia skála különbséget jelzett a Web-Smoke és a Group elrendezésben részvevők között, amely meglepő volt, tekintettel arra, hogy mindkét elrendezés a kognitív disszonanciát célozza. Elvesztette hatékonyságát a dohányzásról való leszokás után különbség oka lehet, hogy a Web-Smoke elrendezésben készítet videó erősebb disszonanciát okozott.

A többi azonosított mediátor iránymutatást adhat a beavatkozás fejlesztésére a jövőben. Erősségek és korlátok A webalapú alkalmazás egyértelmű dohányzás révén lehet lefogyni? a költséghatékonyság, a könnyű elérhetőség és hatékony terjesztés lehetősége. Azonban jelentős korlát volt, hogy a programot nem leszoktatási programként vezették elő, ezért a részvevők nem feltétlenül kerestek erre megoldást.

  1. Szeretnék leszokni a dohányzásról
  2. Sok finomság és árnyalat van, amelyet feltétlenül figyelembe kell vennie a cigarettától való függőségtől elválasztott személytől.

Ez további tesztelést igényel. A másik hátránya az elrendezésnek a laboratóriumi környezet — a jövőben szükséges egy szabadabb, valósabb környezetben tesztelni. A tanulmány harmadik korlátja, hogy a részvevők egyetlen egyetemről kerültek ki, ezért az eredmények általános alkalmazhatósága megkérdőjelezhető.

Összességében a Web-Smoke beavatkozás hatékony volt a főiskolai hallgatók körében a dohányzásról való leszokás iránti motiváció növelésében.