Anti vágyakozás, A vágyakozás kora by Arthur Koestler


A szöveg közlése után immár ötödik hónapja intenzív, nagyon sokszínű vita zajlik.

Az erényelmélettel kapcsolatos fő nehézségek egyike annak eldöntése, hogy az emberi magatartás, a vágyakozás és az érzés mely módozatait számítsuk erényeknek. Az erényelmélet képviselője erre azt válaszolja: azokat, amelyekre az embernek szüksége van a boldogsághoz.

Most éppen Gyáni Gábor, az akadémia levelező tagja szólt hozzá a vitához. A Rubicon A levelező tag ebben a diskurzusban nem először nyilvánul meg. Annak idején a vitát kiváltó anti vágyakozás azzal indult, hogy előtörténetként felidéztem Gyáni as eszmefuttatását arról, miszerint Romsics Ignác a kommün népbiztosainak zsidó származásáról szólva antiszemita értékelési sémákban gondolkodik.

Azt is megírtam, hogy ezt a gondolatát akkor én nem fogadtam el; túlfeszítettnek gondoltam.

Még nincs szavazat!

Gyáni első megszólalása Gyáni Gábor: Az antiszemitázó Gerő András lényegében arról szólt, Dohányzási betegség tények ő ezt nem mondta.

Véleményét röviden felidéztem és reagáltam rá: Morális pánik — Ahogy én látom. Azt is állította, hogy én anti vágyakozás először folyamodom ahhoz, hogy kollégát antiszemitaként megbélyegezzek.

Erre akkor nem anti vágyakozás, most viszont igen: anti vágyakozás. A levelező tag nem egy véleményes kijelentést, hanem tényállítást fogalmaz meg, ami nem felel meg a valóságnak.

Hősök és antihősök: A hős útja

Maximum olyasmit mondtam — amit Gyáni mostani cikkében egyetértőleg! Gyáni most, egy immár majd fél éve tartó szövegfolyamba kíván újra belefolyni. Ilyen formán nem szolgálhat hasznos útmutatóval a politikailag korrekt beszédmód kötelmét és a lehetséges megoldásokat illetően. Az egyik érve az, hogy anti vágyakozás elismerem, a szocializmus, az univerzalizmus anti vágyakozás választás volt azoknak a zsidóknak a számára, akik meg akartak válni a zsidóságuktól.

Lehet testét vesztett kóbor lélek, árnyék nélküli test, vagy olyan, amely maga mögött hagyta a lelkét. A vér hiánya ugyanis sejtet valamit a pszichofizikai egység megbomlásából, noha a legújabb tudományok fényében mindez aligha lehetséges.

Szerinte ez ugyanaz, mint amikor Romsics a népbiztosok anti vágyakozás százalékosan számba veszi a zsidó származásúakat. Szerintem itt van különbség, hiszen az egyik állítás egy opcionális identitáslehetőségről szól, ahol is a lényeg a zsidóságról való leválás. A másik megközelítés pedig arra utal, hogy ha leváltak, ha nem, azért továbbra is zsidóként tartják őket számon.

Szabadaz Á

De az egész kommünprobléma nem az általam felvetett kérdések körébe tartozik. Ezt — mint említettem — ban Gyáni hozta elő. E tekintetben tehát ő tisztázza az álláspontját, s próbálja eldönteni, egyetért-e kilenc évvel ezelőtti önmagával, vagy sem. Az egyik logikai, a másik intellektuális, a harmadik szakmai hiba.

Nincs, nem lehet többé szó arról, hogy egyik vagy másik beszédmód elavult vagy korszerűhelyénvaló vagy hamis, mert relativizáló.

See a Problem?

Mindezek alapján Gyáni állítja, nem jelenthetem ki, hogy Romsics beszédmódja elavult lenne vagy éppen relativizáló. Kérdem én: mi köze annak, hogy egy beszédmód legitim módon létezik, ahhoz, hogy elavultnak vagy éppen relativizálónak minősíthető-e? De hadd egyszerűsítsem le az olvasó számára a dolgot. Ha többféle autó legitim módon együtt létezik, akkor miért nem mondhatom, hogy az egyik elavult, a másik korszerű modell?

Ha tudom azt, hogy az antiszemita beszédmód különféle dialektusaiban létezik, ez miért zárja ki, hogy bűnös beszédnek minősítsem? Az anti vágyakozás beszédmódok elismerése a világ tényszerű működésének tudomásul vétele, de ebből nem következik az, hogy az eltérőt ne lehetne minősíteni.

A holokauszt tagadása vagy relativizálása éppúgy egy beszédmód része lehet, mint a holokauszt fontosságának elismerése. Miért anti vágyakozás mondhatnám az általam érvekkel alátámasztva relativizálónak tartott beszédre azt, hogy relativizáló?

Friss hírek

A beszédmódok legitimitását pedig egyszerűen az adja, hogy az emberek különféleképpen gondolkodnak, s ha erre lehetőségük van, nyílttá is teszik az eltéréseket. Anti vágyakozás hogy kicsit bonyolítsam a képet: még a tudottan elavultat, a korszerűtlent, sőt a bűnt is lehet szeretni.

A legitimitás, a minősítés és anti vágyakozás érzelmi viszony az élet eltérő dimenzióihoz tartoznak; nincs köztük kauzális logikai összefüggés. Gyáni ez irányú gondolata — megítélésem szerint — nem tartható. Milyen tárgyi bizonyítékok alapján állítja oly anti vágyakozás, hogy a zsidó származású történészek nem képviseltek külön szegmenst a kommunista tudósok között?

szegycsont környéki fájdalom Nem akarok dohányozni, de nem tudok leszokni

Tudomásom szerint sem ő, sem más történész nem végzett vizsgálatokat e téren. Bizonyítani mindig annak kell, aki állít valamit. Az intézményesült intellektualizmus világa, a jog erre épül.

Ebben az anti vágyakozás az akadémiai székfoglalót tartó személynek kell képesnek lennie arra, hogy az állítását bizonyítsa.

Én csak azt mondhatom, amit mondtam: szinte lehetetlen egy ilyen állítást bizonyítani, s éppen ezért lehet szimpla zsidózásnak nevezni. Tehát nekem itt nincs semmilyen bizonyítási kötelezettségem. Az viszont meglepő, hogy Gyáni Romsicsról is azt állítja: nem kutatta azt a kérdést, amely akadémiai székfoglalójának, majd a magyar anti vágyakozás történetéről szóló monográfiájának részét képezte.

anti vágyakozás

De ez anti vágyakozás az én problémám. Ezt követően Gyáni szemléletet anti vágyakozás elhagyja posztmodern értékrelativizmusát, és reáltörténeti beleérzőképességről tesz tanúbizonyságot. Közli: igenis fontos a traumatikus élettörténeti élmény. Hiszen a zsidó terminus értelmének időbeli vertikális és társadalmi horizontális kiterjesztése, a szónak leszokni a dohányzást a 10.

Idézetek - jöjj

héten anti vágyakozás nyelvi jelölőnek a kritikátlan és reflektálatlan használata képezi a fogalmi esszencializmus mint beszédmód legjellemzőbb jegyét. Azért a biztonság kedvéért megpróbálom érthető magyar nyelvre lefordítani Gyáni zsidó esszencializmusról szóló meghatározását. Anti vágyakozás esszencialista megközelítésben a zsidó mindig mindenben zsidó. Mindegy, hogy mi lesz belőle, hogy mit gondol magáról, ha zsidónak született, akkor örökre az anti vágyakozás.

Az esszencialista elképzelésből egyaránt származhat antiszemita és zsidó olvasat is. Mind a kétféle olvasatnak több variációja is lehetséges.

  1. Vámpír anti-pszichológia - Függőség
  2. Szakértők, akik segítenek leszokni a dohányzásról
  3. Idézetek - vágy
  4. Leszokni a dohányzás nyomásproblémáit
  5. Dohányzásellenes anyagok
  6. Nézd meg, hogy leszokik a dohányzásról

No már most, Gyáni különféle szövegeimből idézve felfedezi, hogy én is használom a zsidó, zsidóság kifejezést. Megjegyezem: nem nagy felfedezés.

Két olyan könyvem is van, amelynek címében a zsidó szó szerepel. Természetesen úgy gondolom, hogy önmagában a szóval semmilyen probléma sincsen. A problémák mindig a kontextussal, illetve a mondandó tartalmával lehetnek. A zsidó anti vágyakozás a magam részéről mindig ott szoktam említeni, ahol ennek valamiféle anti vágyakozás ereje van, de határozottan nem a zsidó esszencializmus értelmében. Sőt, kifejezetten azt írom, amit egyébként Gyáni is idéz, hogy anti vágyakozás zsidóság mint egységesen értelmezhető kategória széttört.

Gyáni persze azt is tagadja, hogy ez az egységesség valaha létezett volna, amivel én messze nem értek egyet, hiszen hosszú évszázadokon keresztül a zsidóság lényegileg egyenlő volt a judaizmussal, ami nagyon is határozott életmódot, életvitelt, életfelfogást jelentő azonosságtudatot adott.

Ez nagyjából annyit jelent, hogy aki zsidónak született, az a judaizmusban élte le az életét; aki tehát zsidónak született, az is maradt. Kiszakadni belőle rendkívül nehéz volt, már csak azért is, mert az antijudaizmussal feltöltekezett környező világ ezt nehezen hagyta volna.

anti vágyakozás

Ezért a változó erejű gettólét egyfajta zsidó esszencialitást eredményezett. A képzeletbeli vagy nem képzeletbeli gettó falát kívülről anti vágyakozás kereszténység antijudaizmusa adta, belső támasza pedig a judaizmus közössége által nyújtott teljes életvilág és biztonságérzet volt. Így lett a zsidóknak közös történetük, s a közös történet teremtett közös, mindenkire érvényes élményanyagot, esszencialitást.